ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 39
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุจินต์-แยกป่าพระเทพฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนดำ -แหม่มแคท หมู่ที่3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนดำ- บ้านลุงช่วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากบ้านนายสวัสดี - บ้านนายอภิชาติ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกถนนดำ - บ้านนายชูศักดิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ล่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี11 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๗๕-๐๑๐ สายบ้านผู้ช่วยหริ - บ้านป้าชื่น หมู่ที่ ๑ บ้านบ้องตี้บน ตำบลบ้องตี้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 พฤศจิกายน 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2565
จ้างทำพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2565