ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 63
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุประปา (ประเภทวัสดุก่อสร้าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยบ้องตี้บริเวณฝายน้ำล้นบ้านดิน - ลำห้วยที่นายเซ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดำ - แหม่มแคท หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านอาจารย์บีเบ้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji รุ่น S๒๑๑๐ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้องตี้ รวม ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2567