การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจําปี 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี้ ประจําปี 2566