ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ งบประมาณประจําปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565 - มี.ค.2566)
ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563