การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ความรู้ธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

10 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทําผิดเกี่ยวกับการขัดกันเเห่งผลประโยชน์ เเละความรู้ธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจากสนง.คกก.ป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ