องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้องตี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

28 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้ส่งโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้องตี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖