นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ตรวจดูพื้นที่โครงการได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้องตี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกา

6 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้องตี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กรมบัญขีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ มีมติเห็นชอบให้โครงการดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ CoST 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง