โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

15 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน การลงพื้นที่สำรวจ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของทุกครัวเรือนที่ได้จัดทำถังขยะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!