การดำเนินงาน การลงพื้นที่สำรวจ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของทุกครัวเรือนที่ได้จัดทำถังขยะ

27 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!