การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-7 of 7 results.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.บ้องตี้ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานเเละแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต